Antal medarbejdere pr deltager
Det er muligt for en enkelt lærer/pædagog at tage af sted i kano/kajak/SUP med en mindre gruppe elever. Det anbefales dog altid at være to eller flere for at øge sikkerheden. I UngOdense har vi valgt at forholde os til de rammer for normering, der er gældende i de organisationer der arbejder med kano og kajak: DGI, Dansk Kano- og Kajakforbund, Havkajaksamrådet og Kanosamrådet.
Reglerne for bemanding i UngOdense er: Bemandingen består af en sejladsansvarlig som lever op til kravene om uddannelse [Link (se nederst på siden under ”Regler for sejlads”), sikkerhedsinstruks pkt. 6]. For havkajak og SUP skal der herudover pr 8 deltagere være en ekstra medarbejder, som har erfaring med sejlads og redning i det pågældende fartøj. For kano skal der, ud over den sejladsansvarlige, være en ekstra medarbejder som har erfaring med kanosejlads, hvis der er mere end 6 kanoer/12 deltagere. Ved over 12 kanoer/24 deltagere skal der være yderligere en ekstra medarbejder.

Hvor må man sejle?
Vi har valgt at bruge betegnelserne ”Sejlads i meget beskyttet farvand” og ”Sejlads i andre områder[Link (se nederst på siden under ”Regler for sejlads”), bilag 2 & 3 nederst i instruksen]. For meget beskyttet farvand er kravet at den sejladsansvarlige som minimum er uddannet med et ”Endags sikkerhedskursus i kano eller kajak[link]. For andre områder er kravet en anerkendt instruktøruddannelse i det pågældende fartøj (minimum instruktørniveau 2 i Dansk Kano- og Kajakforbund eller tilsvarende).

Hvornår må man sejle?
Odense kommune har tegnet en passageransvarsforsikring som dækker skader der opstår i forbindelse med sejlads med elever. Forsikringen er gældende fra og med uge 14 og til og med uge 42. Uden for dette tidsrum er det ikke tilladt at sejle. Desuden er det et krav at vandtemperaturen er minimum 10 grader. Vær ekstra opmærksom på vejret og vand- og lufttemperatur i ydersæsonerne.

Forældreaccept
Ved sejlads i UngVest-regi er der krav om forældreaccept [link (se nederst på siden under ”Regler for sejlads”) – Orienterings- og underskriftsdokument] Forældrene skal give deres samtykke til at barnet må deltage i sejladsen, samt evt. bekræfte at barnet kan svømme.

Svømmevest eller redningsvest?
Svømmeveste må kun anvendes hvis deltageren kan svømme, og der samtidig er et følgefartøj i umiddelbar nærhed. Et følgefartøj kan dog være en kano eller kajak med besætning (lærer/pædagog/medarbejder/…). Hvis dette ikke kan overholdes skal der anvendes redningsvest.

Uddannelse
UngOdense og Grejbank Fyn laver sikkerhedskurser i kano og kajak [link til kurser].

Bekendtgørelse om besætningsfastsættelse
Link til bekendtgørelsen [Link]

Sikkerhedsinstruks
Link til UngOdenses generelle sikkerhedsinstruks [Link] – se nederst i menuen.

Spørgsmål
Spørgsmål vedr. sejladssikkerhed kan stilles til friluftsvejleder ved Grejbank Fyn:
Vagn Adler Sørensen vagas@odense.dk / 30601962

0
Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Fjordens Dag ... Hver dag