Vild mad

Kort intro til sankning af urter i naturen samt sanketur med mulighed for at smage urter under vejs. Kan evt. udvides med fremstilling af små smagsprøver efter gåturen. Varighed: Efter aftale Pris: 350kr/time for skoler og institutioner. Tillæg ved fremstilling af smagsprøver. Hvornår og hvor: Bedst fra april til oktober. Mødested aftales Kontakt: Rikke Molin, naturvejleder. rikm@odense.dk

Guidet grundvandstur i Elmelund

Elmelund skov er plantet for at beskytte grundvandet. Under skoven ligger et stort grundvands magasin, som forsyner Odenses borgere med drikkevand. VandCenter Syds grundvandsspecialist, Anne Esbjørn, fortæller om grundvand, hvordan det dannes og hvorfor vi skal passe godt på det. Varighed: Ca. 2 timer Pris: Gratis   Hvornår og hvor: 6. september 2018, kl. 18-20 og 9.…

Guidet tur

Gåtur i Elmelundskoven med snak om skovrejsning, dyreliv og planter. Varighed: Efter aftale Pris: 350kr/time for skoler og institutioner. Hvornår og hvor: Kan foretages året rundt. Kontakt: Rikke Molin, naturvejleder. rikm@odense.dk

Naturstyrelsen

Vildtvenlig anlæg af skov Præsentation af hvordan skoven er planlagt og tilplantet, for at gøre Elmelund Skov så vildtvenlig som mulig. Rundtur i skoven til konkrete eksemplerpå vildtvenlige tiltag.Ca. 2 timer. Pris: Gratis Hvornår: April – Oktober Kontakt: Skovfoged Anders Hersø Pedersen, ahp@nst.dk, tlf. 21 49 00 21 Husk praktisk tøj og fodtøj

Elmelundskovens Hestelaug

Fælles ridetur med guide der viser dig ridestierne i skoven. Der dannes både skridt/trav hold og evt. også et tempo hold, hvis vi kan stille med guide til det. Tempoet afpasses efter deltagernes ønsker og turen er på ca. 8 km. Varighed: 1½ – 2 timer Pris: Gratis for medlemmer af hestelauget. 100,- kr. hvis du…