Retningslinjer for at blive aktør

Fjordens Dag forventer, at man som aktør involverer de besøgende med en inddragende aktivitet. Dette betyder, at de besøgende gennem aktiv deltagelse enten får ny viden eller en sjov oplevelse.

Det forventes at:

 • Aktørerne tilbyder en inddragende aktivitet for de besøgende, jf. ovenstående
 • Aktørerne kan relatere til én af Fjordens Dags fire søjler: Natur, miljø, sundhed eller kulturhistorie
 • Kommercielt salg og uddeling af foldere er en sekundær del af standen

Man får stillet gratis teltplads til rådighed, 9m2 samt borde og stole. Man bliver eksponeret prmæssigt i det trykte program, på fjordens dags hjemmeside.

Fjordens Dag vil gerne have mange relevante aktører med på dagen, der kan bidrage til en uforglemmelig dag for både børn og voksne. Derfor hjælper vi gerne med at få gode ideer til konkurrencer og aktiviteter, der involverer de besøgende. Kontakt endelig Fjordens Dags sekretariat for gode råd og ideer til aktiviteter/konkurrencer, der er relevante for netop jeres forening/organisation.

For eksempel:

 • Arbejdende værksted de besøgende kan prøve
 • Sports- og friluftsaktiviteter de besøgende kan deltage i
 • Gå sammen med andre aktører om en stand
 • Foredrag

Brugerundersøgelse gennemført i 2013 og tilbagemeldinger fra besøgende på Fjordens Dag 2015 viser, at de besøgende ønsker at deltage aktivt i de tilbud og tiltag, aktører stiller op med. På denne måde husker man aktørernes budskab bedre, især hvis budskabet bliver brugt i aktiviteten. Fjordens Dags koordinationsudvalg mener, at disse krav er rimelige, da der stilles telt m.m. gratis til rådighed for alle deltagende aktører.

Alle foreninger, institutioner, skoler, grupper og enkeltpersoner, der har noget på hjertet inden for

 • NATUR
 • MILJØ
 • SUNDHED eller
 • KULTURHISTORIE

er velkomne på Fjordens Dag.

Fjordens Dag stiller som udgangspunkt 9 m2 teltplads, borde og stole samt el gratis til rådighed (Fjordens Dags udgifter til teltplads er 85 kr./m2).
Kontakt lokalkoordinatorerne fra det aktivitetssted du er interesseret i, hvis du vil høre mere om stedet.

Hvis man som aktør melder afbud senere end 14 dage før Fjordens Dag, eller udebliver fra arrangementet på trods af aftale om deltagelse, forbeholder Fjordens Dag sig ret til at opkræve et gebyr.

Gebyret vil være på 500 kr., og vil gå til dækning af udgifter.

Vedrørende forsikring

De enkelte aktører på Fjordens Dag skal være opmærksomme på, at der skal være tegnet forsikring med dækning for dels de frivillige, der står for aktiviteter, altså en arbejdsskadeforsikring for medhjælp, samt at der er en ansvarsforsikring der dækker et evt. erstatningskrav fra publikum, i tilfælde af uheld ved en given aktivitet.

Den enkelte aktør har selv ansvaret for, at den aktivitet, der udbydes på Fjordens Dag, kan gennemføres på forsvarlig og sikker vis, jf. bestemmelserne ved deltagelse på Fjordens Dag.

Mange foreninger er dækket ind af en forsikring fra deres hovedorganisation, og de kommunale institutioner er dækket ind af kommunen.

Alle bedes sikre, at I har forsikrings dækning.
Kontakt endelig sekretariatet på tlf. 63 75 68 08, hvis I har spørgsmål. 

Sådan ansøger du om at blive aktør

For at ansøge om at blive aktør til Fjordens Dag sendes mail senest den 1. maj 2021

Nedestående informationer skal indgå i mailen:

Aktørtilmelding

 • Navn, mail og tlf.nr. på kontaktperson
 • Hvilken forening, institution m.m. repræsenterer I
 • Vælg ønsket aktivitetssted (Boels Bro, Klintebjerg, Seden Strandby eller Stige Ø)
 • Hvilken søjle repræsenterer I (natur, miljø, sundhed eller kulturhistorie)
 • Aktivitetsbeskrivelse, denne bruges som udgangspunkt for tekst til programmet.
  Sekretariatet tilpasser efterfølgende teksten, så den kommer til at passe til programformatet
 • Behov for telt (9m2 som udgangspunkt) og hvor mange borde /stole? Har I ønske om flere m2 telt. Så begrund gerne hvorfor.
 • Hvis der er øvrige bemærkninger eller ønsker.

Mailen sendes til:

For Stige Ø og Seden Strandby klik her for mail

For Klintebjerg, Egensedybet og Boels Bro klik her for mail

Miljøets Folkemøde 2
2012-09-09-Fjordens Dag-JSL_9340