Den matrikelløse naturskole i Elmelund skov

Elmelund

Elmelund skov er et område, hvor man i samarbejde mellem Odense kommune, Naturstyrelsen og VandCenter Syd, har indgået en aftale om at beskytte grundvandsressourcerne ved at plante skov.

Området står nu med sine 360 hektar, som Odense største skovområde.

I samarbejde med foreninger og naturvejledere mm. kan der nu tilbydes forskellige aktiviteter og formidlingstilbud, som både skoler og private kan benytte sig af.

Målet er at give skoler og private, mulighed for en række tilbud der kan bruges i undervisningen eller efter interesse. Se nedenstående tilbud

Kort over området (klik på kortet )

Aktiviteter og tilbud

Vild mad

Kort intro til sankning af urter i naturen samt sanketur med mulighed for at smage urter under vejs. Kan evt. udvides med fremstilling af små smagsprøver efter gåturen.

Varighed: Efter aftale

Pris: 350kr/time for skoler og institutioner. Tillæg ved fremstilling af smagsprøver.

Hvornår og hvor: Bedst fra april til oktober.

Mødested: aftales

Kontakt: Rikke Molin, naturvejleder. rikm@odense.dk

Fugletur med Dansk Ornitologisk Forening

Guidet fugletur – både til børn og voksne

Varighed: I takt med at Elmelund skov er blevet plantet til og træerne vokser og vokser, er der kommet flere og flere fugle i området. Børge Rasmussen tager jer med under vingerne og fortæller om fuglelivet i området.

Guidede ture varer fra 2 – ? timer.
En aftentur rundt ad Hjertestien med fokus på fuglelivet tager normalt 2-2½ time.

Pris: Guidede ture på bestilling koster kr. 1.000, der betales til Dansk Ornitologisk Forening Fyn efter nærmere aftale.

Hvornår og hvor: Ture kan arrangeres hele året, men der er mest at se og høre i perioden april-september.

Mødested normalt, Roeskovsvej, 5200 Odense V

Kontakt: Dansk Ornitologisk Forening Fyn, pr-udvalg v/Børge Langkilde Rasmussen,

Mobil 22 21 60 20 –  borge.lrasmussen@gmail.com

Husk praktisk tøj, medbring evt. kikkert.

Guidet tur

Gåtur i Elmelundskoven med snak om skovrejsning, dyreliv og planter.

Pris: 350 kr/time for skoler og institutioner

Varighed: Efter aftale

Hvornår og hvor: Året rundt

Kontakt: Rikke Molin, naturvejleder – rikm@odense.dk

Naturstyrelsens vinkel på vildtvenlig skov

Vildtvenlig anlæg af skov.
Præsentation af hvordan skoven er planlagt og tilplantet, for at gøre Elmelund Skov så vildtvenlig som mulig.
Rundtur i skoven til konkrete eksemplerpå vildtvenlige tiltag.Ca. 2 timer.

Pris: Gratis

Hvornår: April – Oktober

Kontakt: Skovfoged Anders Hersø Pedersen, ahp@nst.dk, tlf. 21 49 00 21

Husk praktisk tøj og fodtøj

Grundvandstur

Elmelund skov er plantet for at beskytte grundvandet. Under skoven ligger et stort grundvands magasin, som forsyner Odenses borgere med drikkevand. VandCenter Syds grundvandsspecialist fortæller om grundvand, hvordan det dannes og hvorfor vi skal passe godt på det.

Varighed: Ca. 2 timer

Pris: Gratis

Hvornår og hvor: Kontakt VandCenter Syd og hør nærmere om mulighederne for booking af en grundvandstur

Kontakt info@vandcenter.dk

Tilmelding er ikke nødvendig.

Turen er på ca. 4,5 km i let bakket terræn og går ad grusveje. Så husk de gode travesko og tøj, der passer til vejret.

Mødested: P-pladsen v. Elmelundvej 35

Elmelundens Hestelaug

Fælles ridetur med guide der viser dig ridestierne i skoven. Der dannes både skridt/trav hold og evt. også et tempo hold, hvis vi kan stille med guide til det. Tempoet afpasses efter deltagernes ønsker og turen er på ca. 8 km.

Varighed: 1½ – 2 timer

Pris: Gratis for medlemmer af hestelauget.

100,- kr. hvis du ikke er medlem. Herefter er du medlem af hestelauget resten af kalenderåret.

Hvornår og hvor
Ca. 1 søndag hver måned. Vi mødes kl. 10.30 opsadlet på P-Elmelund, Elmelundsvej 121, 5250 Odense SV.

Kontakt
Hestelaugets formand: Peter Worm. ptw@dsa-net.dk

Du skal medbringe egen hest og kunne ride den sikkert sammen med andre heste i skoven i skridt og trav (og evt. galop).

Mere Info:

Web: www.elmelundhestelaug.dk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/www.elmelundhestelaug.dk

Hvis du vil udbyde et formidlingstilbud eller anden aktivitet ved Elmelund skov.
Kontakt Rikke Molin på rikm@odense.dk eller tlf. 30 52 56 41.

Om Elmelund skov

Skovrejsningsprojektet har bl.a. til formål at sikre beskyttelsen af vores grundvand, da en stor del af Odenseanernes drikkevandsforsyning stammer fra Elmelund-området. Derudover skal området danne bedre muligheder for et sundere liv med friluftsliv, motion og rekreation.  Dette kommer til udtryk ved visionen; Lev Vel, som er bygget op omkring begreberne vand, viden og velvære.

Området der ejes af Naturstyrelsen og Odense Kommune vil med tiden bestå af ca. 70 % skov, hvor de resterende ca. 30 % vil være små og store åbne naturarealer med både våde områder, vandhuller og græssende kreaturer. De våde områder og vandhuller er med til at skabe gode muligheder for de danske padder og krybdyr, mens kreaturerne bl.a. er med til at øge bundvegetationen. De åbne arealer græsses af køer eller bliver slået til hø.

Skoven er implementeret med en forkultur af poppel for at skabe et skovmiljø, hvorefter der plantes til med løvtræer som bøg og eg – men også andre træ- og buskarter. Dette er med til at sikre en god variation og øge biodiversiteten. Skoven dannes flere steder ved naturlig succession, hvor man lader landbrugsjorden ligge hen, til den med tiden selv springer ud.

Der er i dag 15 km stier i området. Stierne udgår fra områdets 3 parkeringspladser og går på tværs af offentlige veje, så skovens forskellige områder forbindes.

Hovedstien er ”Vandvejen” og udgår fra parkeringspladsen ved Bolbro. Stien ligger ovenpå en vandledning og fører vand fra den nye kildeplads og ind til VandCenter Syd. Herfra ledes vandet videre ud til Odenses borgeres vandhaner.

VandCenter Syd har også sat vandposter ved parkeringspladserne og knallertbanen for at give alle frisk drikkevand.