Havnegade

– industri og genbrug

Langs den menneskeskabte kanal fra ca. år 1800 går industri og bæredygtighed hånd i hånd!  På Fjordens Dag inviteres de besøgende til at se, hvordan to af havnens store virksomheder fungerer, når de lukker dørene op for nysgerrige besøgende. Få indblik i, hvordan vores affald genbruges, og hvordan et moderne kontor kan være bæredygtigt.

Marius Pedersen Havnegade 90, 5000 Odense C
ÅBENT HUS PÅ FJORDENS DAG Kl: 10.00- 15.00
Marius Pedersen A/S er aktiv i omstillingen til cirkulær økonomi. Deltag i en rundvisning på vores sorteringsanlæg til pap og papir og se, hvordan affald bliver til nye ressourcer. Derudover har du mulighed for at se vores mange biltyper, der dagligt indsamler affald og genbrugsvarer på hele Fyn.
Indgang: Følg anvisning fra Havnegade 90
Arr.: Marius Pedersen A/S – se mere på www.mariuspedersen.dk

HJHansen Genvindingsindustri A/S
Åbent hus hos HJHansen Genvindingsindustri A/S – Havnegade 110 kl. 10-16.
Bæredygtighed er mere aktuelt end nogensinde og samtidig genererer vi i Danmark tilsammen ca. 1.000.000 tons jern- og metalskrot om året.
Kom og se, hvad der sker med familiens sodavandsdåser, gamle cykler, køleskabet og den udkørte bil. Hør nærmere om hvordan skrot bliver omdannet til nye råstoffer, der indgår i produktion af ny varer.
Rundvisninger på pladsen afvikles løbende. Mød op ved Vejerboden i Havnegade 110, 5000 Odense C.
Arr.: HJHansen Genvindingsindustri A/S, www.hjhansen.dk