Et lille udvalg af indsendte plakatforslag fra de foregående år. 

VINDER PLAKATEN 2018

Plakatkonkurrence 2018

Traditionen med at lave plakater blev indledt i 1994. I begyndelsen blev årets plakat lavet af en særligt udpeget kunstner; siden blev denne fremgangsmåde ændret til en plakatkonkurrence, hvor alle – også du – kan være med hvert år.
I lighed med tidligere år, afholdes der i 2018 en offentlig plakatkonkurrence for at finde motivet til årets plakat for Fjordens Dag.
Vinderen af konkurrencen udvælges af borgmestrene i Odense, Kerteminde og Nordfyns kommune, som bliver assisteret af repræsentanter fra Fyens Stiftstidende og Fjordens Dag.
Vinderplakaten anvendt som en del af markedsføringen i forskelligt format, det vindende motiv kommer også til at pryde forsiden på programmet for Fjordens Dag, der bliver uddelt i Odense, Nordfyns og Kerteminde kommune.

Vinderplakaten præmieres med 10.000 kr.

Formalia
Fjordens Dag bygger på fokusområderne natur, miljø, kulturhistorie og sundhed. Plakatens motiv skal hente inspiration i ét eller flere af de fire fokusområder. Til de ovenstående områder kan der eksempelvis knyttes følgende:
Friluftsliv, bæredygtighed, livet ved fjorden, biodiversitet, motion i naturen, historien, geologi, fødevarer, genbrug, up-cycling. Det er nogle af de ord og begreber, der kan sættes på de 4 hovedtemaer.
Nedenstående formalia for maleri og grafik skal følges.

Maleri
Farvevalget er frit, da originalen vil blive overført via fotografi. Dog skal man sørge for at farverne ikke bliver for transparente dette gør sig især gældende ved akvarel.
Ved maleri må der ikke sættes overskrift på, dog skal der gøres plads til at vi kan gøre det grafisk.
Vinderplakaten bliver trykt i et opretstående format på 70 x 50 cm. Motivet skal derfor være i forholdet 7:5. Desuden vil vindermotivet blive brugt som en del af programforside samt andre pr. materialer, det vil være en fordel med så få vigtige motivelementer ved kanterne, da der her skal kunne beskæres og indlægges tekst
Fysiske værker skal være afhentet i sekretariatet senest 5. oktober 2018, hvis man vil være sikker på at få det tilbage.

Grafisk
Formatet skal enten være JPEG eller PDF med en opløsning på 250-300dpi ved 100% størrelse og have målene 70×50 cm, Skal sendes som en vedhæftet fil. Ved PDF skal der gives rettigheder til redigering, det skal endvidere være gemt på en måde der mulig gør dette.
Vinderplakaten bliver trykt opretstående i dette format. Motivet skal derfor være i forholdet 7:5. Desuden vil vindermotivet blive brugt som del af programforside samt andre pr. materialer, det vil være en fordel med så få vigtige motivelementer ved kanterne, da der her skal kunne beskæres og indlægges tekst. Eneste tekst ved grafik er: Fjordens Dag 9. september 2018

På selve Fjordens Dag, søndag d. 9. september 2018, udstilles vinderplakaten og et bredt udsnit af de øvrige plakater på et af aktivitetsstederne. Samme sted overrækkes desuden præmien på kr. 10.000. Her forventes det at vinderen deltager
Deadline for plakatkonkurrencen er 1. maj 2018 kl. 12:00.

Sammen med det indsendte forslag, skal der medsendes navn tlf. nr. og adresse
Grafik indsendes på fjordensdag@fjordensdag.dk
Fysiske malerier afleveres på Fjordens Dags sekretariat Skibhusgården – Natur og Friluftscenter Skibhusvej 388, 5000 Odense C. Vi returnerer gerne originale billeder, hvis det ønskes

Vinderen bliver kontaktet pr. tlf. når dommerkomiteen har fundet en vinder d. 15 maj, samt blive offentlig gjort på hjemmesiden

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte sekretariatet for Fjordens Dag på tlf. 63 75 68 08 eller mail fjordensdag@fjordensdag.dk