Kurser for lærere og pædagoger i natur og friluftsliv 2018

Kurserne ved Grejbank Fyn og Skibhusgårdens Naturvejleder
Kurserne henvender sig primært til undervisere og pædagoger, men andre er også velkomne. Priserne er holdt lave og dækker kun løn til undervisere, samt udgifter forbundet med udstyr og materialer til kurset. Betaling foregår via faktura (CVR/EAN). Vi laver også skræddersyede kurser indenfor natur og friluftsliv. Ring eller skriv til os med dine ønsker.

Marts

April

Maj

Juni

August

September

Oktober

 

Kurser markeret med * er gratis for lærere og pædagoger i Odense kommune.

Priser: Priserne dækker kursuspris samt nødvendigt udstyr og materialer. Der er ikke mad og drikke inkluderet i prisen. Tilmelding: Tilmelding med navn, telefonnummer, skole/institution og kursusdato sendes til vagas@odense.dk eller rikm@odense. Kurserne aflyses ved for få tilmeldte ved tilmeldnigsfristen.
Tilmeldingsfrist: Normalt er fristen 14 dage før kursus, se også ved det enkelte kursus.
Yderligere info: Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt underviseren, se de enkelte kurser.

Formål
Formålet med kurset er gennem praksisøvelser at introducere deltagerne til teknik og undervisning i mountainbiking

Indhold
Kurset består af basisteknik, simpel reparation og vedligeholdelse, samt ideer til MTB-aktiviteter.
Teknisk gennemgås gearskift, balance, bremse- og svingteknik, terræn/forhindringer samt op- og nedkørsel.
Simpel reparation indeholder slangeskift, problemer i marken/brug af værktøj.
Ideer til MTB-aktiviteter: vi afprøver forskellige muligheder i forhold til leg, konkurrencer, races etc.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre der ønsker at bruge mountainbiking i forbindelse med undervisning eller pædagogisk arbejde. Fx i idrætsundervisningen eller klub.

Antal deltagere
6-16

Underviser
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngOdense, Odense Kommune

Tid og sted
16. april 2018 12-16:00
eller
20. september 2018, 12-16:00
Mødested: P-plads ved Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 5, 5000 Odense C. Vi cykler i Næsbyhoved Skov, Åløkkeskoven og Næsby Ådal.

Pris
kr. 350,-.
Prisen dækker kursus samt lån af MTB og hjelm. Medbring drikkedunk.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer, skole/institution og kursusdato sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
Senest 14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962
Se evt.: http://www.emu.dk/modul/mtb

Formål
Sikkerhedskursets formål er at give lærere og pædagoger kompetence i sikker sejlads med børn og unge i kano, i meget beskyttet farvand (åer og søer) i sommerhalvåret og i roligt vejr. Kurset skal betragtes som en minimumsuddannelse med stor vægtning på sikkerhed.
Kurset er et krav for medarbejdere i UngOdense, der laver kanoaktiviteter med børn og unge. Sikkerhedskurset bruges i flere kommuner som minimumskrav for arbejde med vandaktiviteter, herunder København og Aarhus. Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus.

Indhold
Kurset består af en praktisk del med undervisning i vandtilvænning, basisfærdigheder, kanoleg, redninger og gruppehåndtering. Derudover en teoretiske del med udarbejdelse af sikkerhedsinstruks, herunder identifikation af risici og opstilling af forholdsregler til at imødegå disse.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre der skal lave aktiviteter i kano for børn og unge i meget beskyttet farvand.
Kursusdeltagerne skal have et godkendt og opdateret førstehjælpskursus (8 timer) og kunne svømme 200 meter for at deltage i kurset.

Antal deltagere: 5-8

Underviser: Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngOdense, Odense Kommune

Tid og sted
21. juni eller 9. august 2018, 8-16:00.
Sted: Grejbank Fyn, Skibhusvej 388, Odense C

Pris
Kr. 700,-   GRATIS for lærere og pædagoger i Odense kommune!
Medbring selv mad og drikke.
Prisen dækker kursus, lån af kano, våddragt, neoprensko, div. udstyr samt kursusbevis.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer, skole/institution og kursusdato sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

På kurset arbejdes efter materiale fra Ungdomsringen: korturl.dk/5co
Hæftet kan downloades gratis eller købes hos Ungdomsringen.

Formål
Kursets formål er at introducere lærere og pædagoger til sjove og lærerige vandaktiviteter med Sit-on-top kajakker. Fartøjet giver sjove og lettilgængelige muligheder for aktiviteter, der kan anvendes i undervisning og pædagogisk arbejde, fx idrætsundervisning og fritidsklub.

Indhold
På dette kursus arbejdes med balance, teknik, leg og sikkerhed. Til forskel fra kano og alm. kajak er Sit-on-top lette at anvende, da de ikke skal tømmes for vand efter en kæntring – man hopper blot op igen og ror videre. Fartøjet er derfor egnet til basiskendskab til aktiviteter på vandet, og er dermed et oplagt valg i idrætsundervisningen i forhold til kompetencemålene for faget.
Der indgår ikke undervisning i sikkerhedsinstruks på dette kursus.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre der ønsker at bruge Sit-on-top-kajakker med børn og unge i meget beskyttet farvand.

Antal deltagere
5-9

Underviser
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngOdense, Odense Kommune.

Tid og sted
15. august 2018, 13-16:00
Mødested: Grejbank Fyn, Skibhusvej 388, Odense C

Pris
kr. 400,-   GRATIS for lærere og pædagoger i Odense kommune!
Prisen dækker kursus, lån af Sit-on-top-kajak, våddragt, neoprensko samt div. udstyr.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer og skole/institution sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

Formål
Formålet med Havkajak Basisinstruktør er at give lærere, pædagoger og andre med pædagogisk baggrund et minimumsniveau af færdigheder i havkajak, som sætter dem i stand til at lave havkajakaktiviteter og korte ture for børn og unge i meget beskyttet farvand.

Hvad er en Havkajak Basisinstruktør
En Havkajak Basisinstruktør arbejder overvejende med introduktion af havkajakroning til begyndere i skole og pædagogisk regi.
På kurset introduceres en række temaer knyttet til havkajakroning med børn og unge: sikkerhed, teknik, udstyr, leg, vejrforhold, samt viden om forskellige aspekter af havkajakroningen.

Indhold:
Kurset består af to dele:
Sikkerhedskursus, 8 timer, som dækker grundlæggende færdigheder på fladt vand, sikkerhed og redning samt teori om Søfartsstyrelsens regler (sikkerhedsinstruks).
Havkajak Basisinstruktør, 8 timer. Her arbejdes videre med sikkerhed og teknik samt færdigheder i forhold til undervisning og kajakaktiviteter/-leg for begyndere. Herunder vandtilvænning, lederroller og gruppeopmærksomhed. Derudover viden om udstyr, vejr, vind, bølger og færdsel på havet.
Kurset bestås ved evaluering.
Kravene for at bestå er aktiv deltagelse, og at deltageren demonstrerer viden og færdigheder i henhold til niveaubeskrivelsen Havkajak Basisinstruktør.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre der ønsker at arbejde med undervisning, korte ture og aktiviteter i havkajak på begynderniveau i meget beskyttet farvand.
Krav for deltagelse: min. 18 år og godkendt førstehjælpskursus (min. 8 timer).

Antal deltagere: 5-8

Underviser: Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngOdense, Odense Kommune

Tid og sted
Kurset strækker sig over 2 dage à 8 timer.
Datoer: 5. og 19. juni 2018, 8-16:00.
Mødested: Grejbank Fyn, Skibhusvej 388, Odense C

Pris: kr. 1500,-. Medbring selv mad og drikke.
Prisen dækker kursus, lån af kajak, våddragt, neoprensko, div. udstyr, samt kursusbevis

Tilmelding med navn, telefonnummer og skole/institution sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursus

Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

Formål
Kurset følger Dansk Førstehjælpsråds norm for Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport, og er målrettet arbejde med børn og unge i forbindelse med friluftsliv og vandaktiviteter.

Indhold
Kurset indeholder følgende moduler:

  • Førstehjælp ved hjertestop (Hjerte-Lunge-Redning (HLR), hjertestarter (AED))
  • Førstehjælp ved ulykker
  • Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger
  • Førstehjælp ved akut opståede sygdomme
  • Førstehjælp ved livstruende blødninger

Målgruppe
Lærere og pædagoger som arbejder med friluftsliv og vandaktiviteter.

Antal deltagere
5-12

Underviser:
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngOdense, Odense Kommune

Tid og sted
3. marts eller 11. oktober, 2018, 8:00-16:00
Sted: Grejbank Fyn, Skibhusvej 388, Odense C

Pris: kr. 700,-. Medbring selv mad og drikke.
Prisen dækker kursus, div materialer samt kursusbevis.

Tilmelding
Navn, telefonnummer og skole/institution sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

Formål
Kursets formål er at introducere lærere og pædagoger til SUP-board (Stand Up Paddle board). SUP boarding er en sjov og lettilgængelig aktivitet, der kan anvendes i undervisning og pædagogisk arbejde, fx idrætsundervisning og fritidsklub.

Indhold
På dette kursus arbejdes med balance, teknik, leg og sikkerhed. Til forskel fra kano og kajak er SUP´en nem at anvende, da de ikke skal tømmes for vand efter en kæntring – man hopper blot op igen og padler videre. Fartøjet er derfor egnet til basiskendskab til aktiviteter på vandet, og er dermed et oplagt valg i idrætsundervisningen i forhold til kompetencemålene for faget.
Der indgår ikke undervisning i sikkerhedsinstruks på dette kursus.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre der ønsker at bruge SUP-boards med børn og unge i meget beskyttet farvand.

Antal deltagere
5-8

Underviser
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngOdense, Odense Kommune.

Tid og sted
31. maj 2018, 12-16:00
eller
28. august 2018, 14-18:00
Mødested: Grejbank Fyn, Skibhusvej 388, Odense C

Pris
kr. 500,-  GRATIS for lærere og pædagoger i Odense kommune!
Prisen dækker kursus, lån af SUP-board, våddragt, neoprensko samt div. udstyr.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer og skole/institution sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

Formål
Kursets formål er at inspirere lærere og pædagoger, der arbejder med børn og unge, og gerne vil lave aktiviteter med kort, kompas og orienteringsløb.

Målgruppe og indhold
På kurset ser vi på mulighederne for at anvende kort og kompas i forbindelse med fx idræt, matematik og geografi, eller som aktivitetstilbud i institutioner.
Vi afprøver lege, aktiviteter og simple orienteringsløb.
Kort og kompas er et kompetencemål i idrætsfaget efter 7. klassetrin.

Antal deltagere
8-20

Underviser
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngOdense, Odense Kommune

Tid og sted
25. oktober 2018, 13-16.00

Mødested ved Grejbank Fyn, Skibhusvej 388, 5000 Odense C.

Pris
200,-. Prisen dækker kursus og materialer.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer og skole/institution sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

Formål
Kursets formål er at introducere den spiselige natur, samt give inspiration til at sanke og anvende vilde planter i madlavning.

Indhold
Introduktion til sankning i naturen – hvor, hvordan og hvor meget.
∙ Kort sanketur – vi kører i egne biler til et naturområde tæt på.
∙ Smagsprøver laves på Skibhusgården i mindre grupper – opskrifter opfindes eller afprøves.
∙ Fælles Vild Mad smagsbuffet.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre, som ønsker inspiration til at anvende den vilde natur i madlavningen.

Antal deltagere
5—15 personer.

Underviser
Rikke Kaas Molin, naturvejleder og VILD MAD formidler ved Skibhusgården / UngOdense, Odense Kommune.

Tid og sted
Dato: 17. maj 2018 eller 16. august. 2018
Tid: 10 – 13
Sted: Skibhusgården, Skibhusvej 388, 5000 Odense C

Pris
kr. 425k inklusive materialer.
Prisen er pr. kursusdag

Tilmelding
Navn, telefonnummer og skole / institution sendes til rikm@odense.dk
Angiv også om det er forårskurset eller efterårskurset du ønsker at tilmelde dig.

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Rikke Molin: rikm@odense.dk

Se også vildmad.dk

Formål
Kursets formål er at introducere Udeskole til undervisere som gerne vil benytte uderummet mere i undervisningen.

Indhold
Vi ser overordnet på Udeskole – hvorfor er det godt?
Praktiske tips og tricks – udnyt gåtid, påklædning og indhold i underviserens rygsæk.
Test selv forskellige små forløb af i grupper.
Fælles evaluering og gensidig erfaringsudveksling.

Målgruppe
Lærere og pædagoger som ønsker at komme i gang med udeskole, og som ønsker inspiration til små forløb fra flere fagområder.

Antal deltagere
5—12

Underviser
Rikke Kaas Molin, natur- og udeskolevejleder ved Skibhusgården / UngOdense, Odense Kommune.

Tid og sted
Den 18. april eller den 5. september.
Tid: 9 – 12
Sted: Skibhusgården, Skibhusvej 388, 5000 Odense C

Pris
kr. 350

Tilmelding
Navn, telefonnummer og skole / institution sendes til rikm@odense.dk
Angiv også om det er forårskurset eller efterårskurset du ønsker at tilmelde dig.

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus.

Yderligere info
Tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Rikke Molin: rikm@odense.dk.

Formål
Ønsket er at klæde pædagoger og lærere på til at arbejde med emnet “Krible Krable”, samt inspirere til aktiviteter og tværfagligt arbejde.

Indhold
∙ Introduktion til Krible Krable universet & Grønne Spirer
∙ Præsentation af grej
∙ Test selv små aktiviteter – vandhul, åbent land og hegn.
∙ Undervejs laver vi små lette børneegnede bålsnacks.
∙ Fælles erfaringsudveksling.

Målgruppe
Pædagoger, og andre, som ønsker inspiration til Krible Krable aktiviteter med mindre børn.

Antal deltagere
5 -16

Underviser
Rikke Kaas Molin, naturvejleder ved Skibhusgården / UngOdense, Odense Kommune

Tid og sted
Dato: 15. maj eller den 24. maj 2018.
Tid: 12.00 -15.00
Sted: Skibhusgården, Skibhusvej 388, 5000 Odense C.

Pris
kr. 350

Tilmelding
Navn, telefonnummer og skole / institution sendes til rikm@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus.

Yderligere info
Tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Rikke Molin: rikm@odense.dk

Se også: http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/

Formål
Kursets formål er at inspirere til bålmad som er andet end pandekager, skumfiduser og snobrød. Samtidig arbejdes der med bål og båltænding og forskellige teknikker testes i praksis.

Indhold
∙ Introduktion til bålgrej.
∙ Båltænding på flere måder.
∙ I små grupper laver vi forskellige smagsprøver, både det lette og det lidt sværere. Undervejs inddrages vilde urter og vildt fra den danske natur.
∙ Vi slutter af med en fælles smagsbuffet.
∙ Opskrifter eftersendes eller udleveres.

Målgruppe
Lærere og pædagoger som ønsker at udvide repertoiret indenfor bålmad.

Antal deltagere
5 -15

Underviser
Rikke Kaas Molin, naturvejleder ved Skibhusgården / UngOdense, Odense Kommune.

Tid og sted
Dato: 12. april eller 11. oktober.
Tid: 10.00 – ca. 14
Sted: Skibhusgården, Skibhusvej 388, 5000 Odense C.

Pris
kr. 440 inklusiv materialer.

Tilmelding
Navn, telefonnummer og skole / institution sendes til rikm@odense.dk
Angiv om du ønsker forårskursus eller efterårskursus.

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus.

Yderligere info
Tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Rikke Molin: rikm@odense.dk

Formål
Kursets formål er at inspirere til brug af grøn sløjd i det pædagogiske arbejde.

Indhold
Introduktion til træ og værktøj
Fælles snitteøvelse – se potentialet i træet
Prøv selv at snitte forskellige små projekter. Vi snitter enten indenfor eller ude ved bålet.

Målgruppe
Lærere og pædagoger som ønsker inspiration og teknikker til at anvende friskt træ i undervisningen. Her er fokus på at afprøve mindre og lette snitteprojekter.

Antal deltagere
5 -12

Underviser
Rikke Kaas Molin, naturvejleder ved Skibhusgården / UngOdense, Odense Kommune
Jesper Petersen, sløjdlærer ved Skibhusgården / Fjordens Dag, Odense kommune.

Tid og sted
Dato: 20. september 2018.
Tid: 09 -12
Sted: Skibhusgården, Skibhusvej 388, 5000 Odense C

Pris
kr. 350

Tilmelding
Navn, telefonnummer og skole / institution sendes til rikm@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Rikke Molin: rikm@odense.dk

Skibhusgårdens natur- og friluftslivkurser
Kurserne henvender sig primært til undervisere og pædagoger, men andre er også velkomne. Priserne er holdt lave og dækker kun løn til undervisere, samt udgifter forbundet med udstyr og materialer til kurset.
Betaling foregår via bankoverførsel eller faktura (EAN). Ved tilmelding oplyses hvordan.

Vi laver også skræddersyede kurser indenfor natur og friluftsliv. Ring eller skriv til os med dine ønsker.

Samarbejdspartnere
Grejbank Fyn arbejder tæt sammen med naturområdet i UngVest:
Naturvejleder Rikke Molin som tilbyder undervisningsforløb og naturformidling indenfor friluftsliv og biologi.
Odense Fjords Naturskole på Vigelsø indeholder laboratorie og udstyr til feltundersøgelser. Der er plads til 32 overnattende i naturskolen og derudover er der mulighed for overnatning på teltplads.
Fjordens dag er et af Danmarks største naturarrangementer, som afvikles anden søndag i september. Fjordens Dag sektetariatet er også drivkraften bag en række aktiviteter henover hele året

Samarbejdspartnerne er samlet på

Hvem er Grejbank Fyn?
Grejbank Fyn er en del af ungdomsskolen UngOdense i Odense Kommune. Vores grej er placeret på Skibhusvej 388, 5000 Odense C. De fleste af Grejbankens kurser har udgangspunkt her.

Grejbankerne er en fællesbetegnelse for et landsdækkende netværk af udlånssteder som drives gennem frivillig engagement og arbejdskraft. Grejbankerne er placeret på efterskoler, ungdomsskoler, højskoler, naturcentre og friluftsgårde rundt om i landet.

Find os her:
Grejbank Fyn  Skibhusvej 388  5000 Odense C

Kontakt os på:
Telefon: 30601962  Mail: grejbankfyn@fjordensdag.dk

Web:
www.GrejbankFyn.dk