Kurser for 2020 lægges på denne side i november/december 2019

Kurser for lærere og pædagoger i natur og friluftsliv 2019

Kurser i friluftsliv
Grejbank Fyn tilbyder en række kurser indenfor natur og friluftsliv. En del af kurserne laves i samarbejde med Ungdomsringen – info og tilmelding til disse her.
Kurserne henvender sig primært til undervisere og pædagoger, men andre er også velkomne. Betaling foregår via faktura (CVR/EAN). Vi laver også skræddersyede kurser indenfor natur og friluftsliv. Ring eller skriv til os med dine ønsker.

Februar

 • 6/2  Førstehjælp (Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport). 8 timer info og tilmelding

Marts

 • 14/3  Førstehjælp (Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport). 8 timer. I samarbejde med Ungdomsringen: info og tilmelding
 • 25/3  MTB kursus. 4 timer: info og tilmelding

April

Maj

 • 29/5 + 12/6 Havkajak Basisinstruktør. 2 dage. I samarbejde med Ungdomsringen: info og tilmelding

Juni

 • 3+4/6  Kanoinstruktør 1. 2 dage. I samarbejde med Ungdomsringen: info og tilmelding
 • 3/6 + 21-22/8 + 4/9  Kanoinstruktør 2. 4 dage (inkl. prøve). I samarbejde med Ungdomsringen: info og tilmelding
 • 6/6  SUP board Introduktionskursus. 5 timer. I samarbejde med Ungdomsringen: info og tilmelding
 • 19/6  Kano sikkerhedskursus. 8 timer: info og tilmelding

August

 • 5/6  AFLYST Sup board og Sit-on-top-kajak inspirationskursus. 4 timer: info og tilmelding
 • 6/8  SUP board Introduktionskursus. 5 timer. I samarbejde med Ungdomsringen: info og tilmelding
 • 7-8/8  Havkajak Basisinstruktør. 2 dage. I samarbejde med Ungdomsringen: info og tilmelding

September

Oktober

 • 29/10  Førstehjælp (Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport). 8 timer. I samarbejde med Ungdomsringen: info og tilmelding

Priser: Priserne dækker kursuspris samt nødvendigt udstyr og materialer. Der er ikke mad og drikke inkluderet i prisen med mindre det fremgår af teksten for det enkelte kursus.
Tilmelding: For kurser i samarbejde med Ungdomsringen: info og tilmelding. For Grejbank Fyn-kurser: Tilmelding med navn, telefonnummer, skole/institution og kursusdato sendes til vagas@odense.dk.
Kurserne aflyses ved for få tilmeldte ved tilmeldingsfristen.
Tilmeldingsfrist: Normalt er fristen 14 dage før kursus, se også ved det enkelte kursus.
Yderligere info: Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt underviseren, se de enkelte kurser.

Formål
Formålet med kurset er gennem praksisøvelser at introducere deltagerne til teknik og undervisning i mountainbiking

Indhold
Kurset består af basisteknik, simpel reparation og vedligeholdelse, samt ideer til MTB-aktiviteter.
Teknisk gennemgås gearskift, balance, bremse- og svingteknik, terræn/forhindringer samt op- og nedkørsel.
Simpel reparation indeholder slangeskift, problemer i marken/brug af værktøj.
Ideer til MTB-aktiviteter: vi afprøver forskellige muligheder i forhold til leg, konkurrencer, races etc.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre der ønsker at bruge mountainbiking i forbindelse med undervisning eller pædagogisk arbejde. Fx i idrætsundervisningen eller klub.

Antal deltagere
6-16

Underviser
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngOdense, Odense Kommune

Tid og sted
25/3, 12-16
Mødested: P-plads ved Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 5, 5000 Odense C.
Vi cykler i Næsbyhoved Skov, Åløkkeskoven og Næsby Ådal.

Pris
kr. 350,-.
Prisen dækker kursus samt lån af MTB og hjelm. Medbring drikkedunk.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer, skole/institution og kursusdato sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
Senest 14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962
Se evt.: http://www.emu.dk/modul/mtb

Kanoinstruktørkurset afvikles over 2 dages i samarbejde med Ungdomsringen. Info og tilmelding

Formål
Sikkerhedskursets formål er at give lærere og pædagoger kompetence i sikker sejlads med børn og unge i kano, i meget beskyttet farvand (åer og søer) i sommerhalvåret og i roligt vejr. Kurset skal betragtes som en minimumsuddannelse med stor vægtning på sikkerhed.
Kurset er et krav for medarbejdere i UngOdense, der laver kanoaktiviteter med børn og unge. Kursusdeltagerne skal, ud over dette kursus, have et godkendt og opdateret førstehjælpskursus (8 timer) og kunne svømme 200 meter. Sikkerhedskurset bruges i flere andre kommuner som minimumskrav for arbejde med vandaktiviteter, herunder København og Aarhus. Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus.

Indhold
Kurset består af en praktisk del med undervisning i vandtilvænning, basisfærdigheder, kanoleg, redninger og gruppehåndtering. Derudover en teoretiske del med udarbejdelse af sikkerhedsinstruks, herunder identifikation af risici og opstilling af forholdsregler til at imødegå disse.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre der skal lave aktiviteter i kano for børn og unge i meget beskyttet farvand.

Antal deltagere: 5-8

Underviser: Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngOdense, Odense Kommune

Tid og sted
19/6, 8-16:00
Sted: Grejbank Fyn, Skibhusvej 388, Odense C

Pris
Kr. 700,-
Medbring selv mad og drikke.
Prisen dækker kursus, lån af kano, våddragt, neoprensko, div. udstyr samt kursusbevis.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer, skole/institution og kursusdato sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

På kurset arbejdes efter materiale fra Ungdomsringen
Hæftet kan downloades gratis eller købes hos Ungdomsringen.

Formål
Kursets formål er at introducere lærere og pædagoger til sjove og lærerige vandaktiviteter med SUP board og Sit-on-top kajak. Begge fartøjer giver sjove og lettilgængelige muligheder for aktiviteter, der kan anvendes i undervisning og pædagogisk arbejde, fx idrætsundervisning og fritidsklub.

Indhold
På kurset arbejdes med balance, teknik, leg og sikkerhed. Til forskel fra kano og alm. kajak er SUP board og Sit-on-top lette at anvende, da de ikke skal tømmes for vand efter en kæntring – man hopper blot op igen og ror/padler videre. Fartøjerne er derfor egnede til basiskendskab til aktiviteter på vandet, og er dermed et oplagt valg i idrætsundervisningen i forhold til kompetencemålene for faget.
Der indgår ikke undervisning i sikkerhedsinstruks på dette kursus.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre der ønsker at bruge SUP board eller Sit-on-top-kajakker med børn og unge i meget beskyttet farvand.

Antal deltagere
5-9

Underviser
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngOdense, Odense Kommune.

Tid og sted
5. august 2018, 11-15:00
Mødested: Grejbank Fyn, Skibhusvej 388, Odense C

Pris
kr. 400,-
Prisen dækker kursus, lån af SUp og Sit-on-top-kajak, våddragt, neoprensko samt div. udstyr.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer og skole/institution sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

Kurset udbydes i samarbejde med Ungdomsringen. Se her for info og tilmelding.

Kurset 14/3 udbydes i samarbejde med Ungdomsringen: info og tilmelding

Kurset 29/10 udbydes i samarbejde med Ungdomsringen: info og tilmelding

Kurset 6/2:

Formål
Kurset følger Dansk Førstehjælpsråds norm for Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport, og er målrettet arbejde med børn og unge i forbindelse med friluftsliv og vandaktiviteter.

Indhold
Kurset indeholder følgende moduler:

 • Førstehjælp ved hjertestop (Hjerte-Lunge-Redning (HLR), hjertestarter (AED))
 • Førstehjælp ved ulykker
 • Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger
 • Førstehjælp ved akut opståede sygdomme
 • Førstehjælp ved livstruende blødninger

Målgruppe
Lærere og pædagoger som arbejder med friluftsliv og vandaktiviteter.

Antal deltagere
5-12

Underviser:
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngOdense, Odense Kommune

Tid og sted
6. februar, 8:00-16:00
Sted: Grejbank Fyn, Skibhusvej 388, Odense C

Pris: kr. 700,-. Medbring selv mad og drikke.
Prisen dækker kursus, div materialer samt kursusbevis.

Tilmelding
Navn, telefonnummer og skole/institution sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

Kurserne udbydes i samarbejde med Ungdomsringen:

6/6:  info og tilmelding

6/8:  info og tilmelding

Skibhusgårdens natur- og friluftslivkurser
Kurserne henvender sig primært til undervisere og pædagoger, men andre er også velkomne. Priserne er holdt lave og dækker kun løn til undervisere, samt udgifter forbundet med udstyr og materialer til kurset.
Betaling foregår via bankoverførsel eller faktura (EAN). Ved tilmelding oplyses hvordan.

Vi laver også skræddersyede kurser indenfor natur og friluftsliv. Ring eller skriv til os med dine ønsker.

Samarbejdspartnere
Grejbank Fyn arbejder tæt sammen med naturområdet i UngVest:
Naturvejleder Rikke Molin som tilbyder undervisningsforløb og naturformidling indenfor friluftsliv og biologi.
Odense Fjords Naturskole på Vigelsø indeholder laboratorie og udstyr til feltundersøgelser. Der er plads til 32 overnattende i naturskolen og derudover er der mulighed for overnatning på teltplads.
Fjordens dag er et af Danmarks største naturarrangementer, som afvikles anden søndag i september. Fjordens Dag sektetariatet er også drivkraften bag en række aktiviteter henover hele året

Samarbejdspartnerne er samlet på

Hvem er Grejbank Fyn?
Grejbank Fyn er en del af ungdomsskolen UngOdense i Odense Kommune. Vores grej er placeret på Skibhusvej 388, 5000 Odense C. De fleste af Grejbankens kurser har udgangspunkt her.

Grejbankerne er en fællesbetegnelse for et landsdækkende netværk af udlånssteder som drives gennem frivillig engagement og arbejdskraft. Grejbankerne er placeret på efterskoler, ungdomsskoler, højskoler, naturcentre og friluftsgårde rundt om i landet.

Find os her:
Grejbank Fyn  Skibhusvej 388  5000 Odense C

Kontakt os på:
Telefon: 30601962  Mail: grejbankfyn@fjordensdag.dk

Web:
www.GrejbankFyn.dk

© 2020 Fjordens Dag ... Hver dag