Kurser i friluftsliv - Grejbank Fyn 2017. Kursusprogram for 2018 kommer snarest!

Formål
Formålet med kurset er at introducere deltagerne til teknik og undervisning i mountainbiking.

Indhold
Kurset består af basisteknik, simpel reparation og vedligeholdelse, samt ideer til MTB-aktiviteter.
Teknisk gennemgås gearskift, balance, bremse- og svingteknik samt op- og nedkørsel.
Simpel reparation indeholder lapning/slangeskift, problemer i marken/brug af værktøj, vask og smøring.
Ideer til MTB-aktiviteter: vi afprøver forskellige muligheder i forhold til leg, races etc.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre der ønsker at bruge mountainbiking i forbindelse med undervisning eller pædagogisk arbejde. Fx i idrætsundervisningen eller klub.

Antal deltagere
6-16

Underviser
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngVest, Odense Kommune

Tid og sted
20. april 2017 13-16:00
eller
30. august 2017, 13-16:00

Mødested: Grejbank Fyn, Tværkajen 6, Odense C. Vi kører i Åløkkeskoven eller på Stige Ø, afhængigt af vejret og gruppen.

Pris
kr. 300,-.
Prisen dækker kursus samt lån af MTB og hjelm. Medbring drikkedunk.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer, skole/institution og kursusdato sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
Senest 14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962
Se evt.: http://www.emu.dk/modul/mtb

Formål
Formålet med kurset er at introducere lærere og pædagoger til arbejde med rebbaner i undervisning eller andet pædagogisk arbejde.

Indhold
På kurset arbejdes med teknikker der sætter lærere og pædagoger i stand til at opsætte simple rebbaner i lav højde. Der vil være fokus på teknik, sikkerhed og aktivitetsmuligheder.

Antal deltagere
8-16

Underviser
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngVest, Odense Kommune

Tid og sted
9. maj 2017, 12-16:00

Mødested ved Grejbank Fyn, Tværkajen 6, 5000 Odense C. Vi skal arbejde ved grejbanken og i Åløkkeskoven.

Pris
200,- Prisen dækker kursus og diverse materialer.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer og skole/institution sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

Formål
Formålet med kurset er at inspirere deltagerne til bålaktiviteter, mad og overnatning i naturen.

Indhold
Vi vil arbejde med forskellige teknikker i forhold til bål, herunder båltænding og båltyper; redskaber og teknikker til bålmad; overnatning i telt og bivuak. Grejbank Fyns nye hængende telte (Tentsile) og andre typer telte vil blive præsenteret. Derudover bygger vi bivuaker og andre simple overnatningsly. Der bliver også mulighed for at afprøve hængekøjer.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre der ønsker at få inspiration til bål og overnatning i naturen.

Antal deltagere
6-20

Underviser
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngVest, Odense Kommune

Tid og sted
18. maj 2017, 12-16:00

Mødested: i Odenseområdet, oplyses senere ved tilmelding.

Pris
GRATIS! (normalpris 300 kr.).
Prisen dækker kursus og diverse materialer.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer, skole/institution og kursusdato sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

Formål
Sikkerhedskursets formål er at give lærere og pædagoger kompetence i sikker sejlads, med børn og unge i kano, i meget beskyttet farvand (åer og søer) i sommerhalvåret og i roligt vejr. Kurset skal betragtes som en minimumsuddannelse med stor vægtning på sikkerhed.
Kurset er et krav for medarbejdere i UngVest, der laver kanoaktiviteter med børn og unge. Endags sikkerhedskursus bruges i flere kommuner som minimumskrav for arbejde med vandaktiviteter, herunder København og Aarhus. Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus.

Indhold
Kurset består af en praktisk del med undervisning i vandtilvænning, basisfærdigheder, kanoleg, redninger og gruppehåndtering. Derudover en teoretiske del med udarbejdelse af sikkerhedsinstruks, herunder identifikation af risici og opstilling af forholdsregler til at imødegå disse.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre der skal lave aktiviteter i kano for børn og unge i meget beskyttet farvand.
Kursusdeltagerne skal have et godkendt og opdateret førstehjælpskursus (8 timer) og kunne svømme 200 meter for at deltage i kurset.

Antal deltagere: 5-8

Underviser: Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngVest, Odense Kommune

Tid og sted
23. maj, 14. juni eller 17. august 2017, 8-16:00.
Sted: Grejbank Fyn, Tværkajen 6, Odense C

Pris
kr. 700,-. Medbring selv mad og drikke.
Prisen dækker kursus, lån af kano, våddragt, neoprensko, div. udstyr samt kursusbevis.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer, skole/institution og kursusdato sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

På kurset arbejdes efter materiale fra Ungdomsringen: korturl.dk/5co
Hæftet kan downloades gratis eller købes hos Ungdomsringen.

Formål
Kursets formål er at introducere lærere og pædagoger til sjove og lærerige vandaktiviteter med Sit-on-top kajakker og SUP board (Stand Up Paddle board). Begge fartøjer giver sjove og lettilgængelige muligheder for aktiviteter, der kan anvendes i undervisning og pædagogisk arbejde, fx idrætsundervisning og fritidsklub.

Indhold
På dette kursus arbejdes med balance, teknik, leg og sikkerhed. Til forskel fra kano og alm. kajak er Sit-on-top og SUP lette at anvende, da de ikke skal tømmes for vand efter en kæntring – man hopper blot op igen og ror videre. Begge fartøjer er derfor egnede til basiskendskab til aktiviteter på vandet og er derfor et oplagt valg i idrætsundervisningen i forhold til kompetencemålene for faget.
Der indgår ikke undervisning i sikkerhedsinstruks på dette kursus.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre der ønsker at bruge SUP boards med børn og unge i meget beskyttet farvand.

Antal deltagere
5-8

Underviser
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngVest, Odense Kommune.

Tid og sted
1. juni 2017, 12-16:00
Sted: Grejbank Fyn, Tværkajen 6, Odense C

Pris
GRATIS
!  (Normalpris: kr. 500,-)
Prisen dækker kursus, lån af SUP og Sit-on-top, våddragt, neoprensko samt div. udstyr.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer og skole/institution sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

 

Formål
Formålet med Pædagogisk kajakunderviser er at give lærere, pædagoger og andre et minimumsniveau af færdigheder i havkajak, som sætter dem i stand til at lave havkajakaktiviteter og korte ture for børn og unge i meget beskyttet farvand.

Hvad er en Pædagogisk kajakunderviser
En Pædagogisk havkajakunderviser arbejder overvejende med introduktion af havkajakroning til begyndere i skole og pædagogisk regi.
På kurset introduceres en række temaer knyttet til havkajakroning med børn og unge: sikkerhed, teknik, udstyr, leg, vejrforhold, samt viden om forskellige aspekter af havkajakroningen.

Indhold:
Kurset består af to dele:
Sikkerhedskursus, 8 timer, som dækker grundlæggende færdigheder på fladt vand, sikkerhed og redning samt teori om Søfartsstyrelsens regler (sikkerhedsinstruks).
Pædagogisk kajakunderviser, 8 timer. Her arbejdes videre med sikkerhed og teknik samt færdigheder i forhold til undervisning og kajakaktiviteter/-leg for begyndere. Herunder vandtilvænning, lederroller og gruppeopmærksomhed. Derudover viden om udstyr, vejr, vind, bølger og færdsel på havet.
Kurset bestås ved evaluering.
Kravene for at bestå er aktiv deltagelse, og at deltageren demonstrerer viden og færdigheder i henhold til niveaubeskrivelsen Pædagogisk kajakunderviser .

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre der ønsker at arbejde med undervisning, korte ture og aktiviteter i havkajak på begynderniveau på meget beskyttet farvand.
Krav for deltagelse: min. 18 år og godkendt førstehjælpskursus (8 timer).

Antal deltagere: 5-8

Underviser: Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngVest, Odense Kommune

Tid og sted
Kurset strækker sig over 2 dage à 8 timer.
Datoer OBS ÆNDRET DATO!!: 12. og 19. juni 2017, 8-16:00.
Sted: Grejbank Fyn, Tværkajen 6, Odense C

Pris: kr. 1400,-. Medbring selv mad og drikke.
Prisen dækker kursus, lån af kajak, våddragt, neoprensko, div. udstyr, samt kursusbevis

Tilmelding med navn, telefonnummer og skole/institution sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist: 14 dage før kursus

Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

Formål
Kurset følger Dansk Førstehjælpsråds norm for Førstehjælps ombord på mindre fartøjer og i søsport, og er målrettet arbejde med børn og unge i forbindelse med friluftsliv og vandaktiviteter.

Indhold
Kurset indeholder følgende moduler:

  • Førstehjælp ved hjertestop (Hjerte-Lunge-Redning (HLR), hjertestarter (AED))
  • Førstehjælp ved ulykker
  • Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger
  • Førstehjælp ved akut opståede sygdomme
  • Førstehjælp ved livstruende blødninger

Målgruppe
Lærere og pædagoger som arbejder med friluftsliv og vandaktiviteter.

Antal deltagere
5-12

Underviser:
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngVest, Odense Kommune

Tid og sted
9. august 8:00-16:00
Sted: Grejbank Fyn, Tværkajen 6, Odense C

Pris: kr. 550,-. Medbring selv mad og drikke.
Prisen dækker kursus, div materialer samt kursusbevis.

Tilmelding
Navn, telefonnummer og skole/institution sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

Formål
Kursets formål er at introducere lærere og pædagoger til SUP-board (Stand Up Paddle board). SUP boarding er en sjov og lettilgængelig aktivitet, der kan anvendes i undervisning og pædagogisk arbejde, fx idrætsundervisning og fritidsklub.

Indhold
På dette kursus arbejdes med balance, teknik, leg og sikkerhed.
Der indgår ikke undervisning i sikkerhedsinstruks på dette kursus.

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre der ønsker at bruge SUP-boards med børn og unge i meget beskyttet farvand.

Antal deltagere
5-8

Underviser
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngVest, Odense Kommune.

Tid og sted
14. august 2017, 13-16:00
Sted: Grejbank Fyn, Tværkajen 6, Odense C

Pris
GRATIS
(normalpris kr. 400,-)
Prisen dækker kursus, lån af SUP-board, våddragt, neoprensko, div. udstyr samt kursusbevis.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer og skole/institution sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

Formål
Tretimers inspirationskursus til lærere og pædagoger, der arbejder med børn og unge, og gerne vil benytte Grejbank Fyns Udfordringsbase.

Indhold
På kurset arbejder vi med indholdet i Udfordringsbasen som er en af tre Rullende Naturbaser.
Udfordringsbasen er en lukket trailer fyldt med materialer og læringskort til Class-/Team-buildingaktiviteter. Vi afprøver en række af disse aktiviteter, og snakker om hvordan man kan anvende dem i forbindelse med skole og pædagogisk arbejde.

Antal deltagere
8-25

Underviser
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngVest, Odense Kommune

Tid og sted
24. august 2017, 13-16:00

Mødested ved Grejbank Fyn, Tværkajen 6, 5000 Odense C.

Pris
GRATIS! (normalpris 300,-).
Prisen dækker kursus og diverse materialer.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer og skole/institution sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

Formål
Kursets formål er at inspirere lærere og pædagoger, der arbejder med børn og unge, og gerne vil lave aktiviteter med kort, kompas og orienteringsløb.

Målgruppe og indhold
På kurset ser vi på mulighederne for at anvende kort og kompas i forbindelse med fx idræt, matematik og geografi, eller som aktivitetstilbud i institutioner.
Vi afprøver lege, aktiviteter og simple orienteringsløb.
Kort og kompas er et kompetencemål i idrætsfaget efter 7. klassetrin.

Antal deltagere
8-20

Underviser
Vagn Adler Sørensen, Friluftsvejleder i UngVest, Odense Kommune

Tid og sted
12. oktober 2017, 13-16.00

Mødested ved Grejbank Fyn, Tværkajen 6, 5000 Odense C.

Pris
200,-. Prisen dækker kursus og materialer.

Tilmelding
Tilmelding med navn, telefonnummer og skole/institution sendes til vagas@odense.dk

Tilmeldingsfrist
14 dage før kursus

Yderligere info
Yderligere info tilsendes før kurset. Ved spørgsmål kontakt Vagn Adler Sørensen:
vagas@odense.dk eller 30601962

Kurserne i Grejbank Fyn
Kurserne henvender sig primært til undervisere og pædagoger, men andre er også velkomne. Priserne er holdt lave og dækker kun løn til undervisere, samt udgifter forbundet med udstyr og materialer til kurset.
Betaling foregår via bankoverførsel eller faktura (EAN). Ved tilmelding oplyses hvordan.

Vi laver også skræddersyede kurser indenfor natur og friluftsliv. Ring eller skriv til os med dine ønsker.

Samarbejdspartnere
Grejbank Fyn arbejder tæt sammen med naturområdet i UngVest:
Naturvejleder Rikke Molin som tilbyder undervisningsforløb og naturformidling indenfor friluftsliv og biologi.
Odense Fjords Naturskole på Vigelsø indeholder laboratorie og udstyr til feltundersøgelser. Der er plads til 32 overnattende i naturskolen og derudover er der mulighed for overnatning på teltplads.
Fjordens dag er et af Danmarks største naturarrangementer, som afvikles anden søndag i september. Fjordens Dag sektetariatet er også drivkraften bag en række aktiviteter henover hele året

Samarbejdspartnerne er samlet på www.fjordensdag.dk

Hvem er Grejbank Fyn?
Grejbank Fyn er en del af ungdomsskolen UngVest i Odense Kommune. Vores grej er placeret på Tværkajen 6 på Odense Havn. De fleste af Grejbankens kurser har udgangspunkt her.

Grejbankerne er en fællesbetegnelse for et landsdækkende netværk af udlånssteder som drives gennem frivillig engagement og arbejdskraft. Grejbankerne er placeret på efterskoler, ungdomsskoler, højskoler, naturcentre og friluftsgårde rundt om i landet.

Find os her:
Grejbank Fyn Tværkajen 6 5000 Odense C

Kontakt os på:
Telefon: 30601962/63756815 Mail: grejbankfyn@fjordensdag.dk

Web:
www.GrejbankFyn.dk