Odense Å ved Dalum Papirfabrik – midlertidigt forbud mod sejlads
Hvis du planlægger en kanotur på Odense Å henover sommeren, skal du være opmærksom på, at der kommer
et midlertidigt forbud mod sejlads på strækningen fra Dalumvej til Svendborgbanen fra 6. juli til efterårsferien.
Forbuddet skyldes, at kommunen gennemfører en vandløbsrestaurering ved Dalum Papirfabrik.
Fra 6. juli til efterårsferien bliver der indført et midlertidigt forbud mod sejlads på Odense Å på strækningen fra
Dalumvej til Svendborgbanen. Forbuddet bliver indført, så Odense Kommune kan gennemføre en
vandløbsrestaurering i Odense Å ved Dalum Papirfabrik.
Projektets formål er at fjerne opstemningen i Odense Å for at forbedre forholdene for naturen.
Mens projektet står på, skal sejlere altså benytte Kanobro Skovalléen og det midlertidige optagningssted ved
Dalum Bådehavn, eller planlægge deres rute, så den ikke fører dem forbi Dalum Papirfabrik.
Efter projektets afslutning vil det igen være muligt at sejle på strækningen uden overbæring af kanoer.
Projektet er finansieret af EU LIFE Denmark, Havørred Fyn og Odense Kommune.
Kontakt Jan Hald Kjeldsen, landinspektør, tlf.: 24 78 01 81