Om Fjordens Dag
Herinde kan du læse mere om hvad Fjordens Dag er.

About the Day of the Fiord
In here you can read more about the Day of the Fiord.

MISSION

Fjordens Dags mission er at bane vejen til gode naturoplevelser og fremme et bæredygtigt forhold mellem fynboerne og de nordfynske fjorde.

VISION

Vores vision er at Fjordens Dag skal gøre bosættelse i fjordområdet attraktivt og eftertragtet – et sted, hvor man har alle muligheder for at leve en aktiv tilværelse.

Mette Legarth - Vinderplakat

FJORDENS DAG

er et af Danmarks største naturarrangementer. Det finder sted hvert år den anden søndag i september.

Den første Fjordens Dag fandt sted i 1991 omkring Odense Fjord. Siden voksede arrangementet, der kom flere aktivitetssteder til og dagen omfatter nu også Kerteminde Fjord.

I Fjordens Dag deltager en lang række institutioner, foreninger, skoler, firmaer og private grupper, som alle kan tilbyde en oplevelse, der involverer natur, friluftsliv, miljø, kultur eller sundhed. Du kan opleve dem ved aktivitetsstederne rundt om begge fjorde.

Fjordens Dag bliver til i et bredt samarbejde mellem Kerteminde,  Nordfyns og Odense Kommune og over 150 institutioner og foreninger. Økonomisk støttes dagen af de involverede kommuner og en række lokale og nationale sponsorer.

Ideen bag Fjordens Dag har bredt sig som ringe i vandet. Mange steder i både Danmark og udlandet afholdes lignende arrangementer bl.a. Naturens Dag og EcoDance i Rusland.

Skov_web

DE FIRE SØJLER

NATUR & FRILUFTSLIV
Et kernepunkt for Fjordens Dag, og det er i fokus ved alle arrangementer både på, i, ved og under vandet ved fjordene.

KULTUR & HISTORIE
Fortidens spor og nutidens kultur er også vigtige omdrejningspunkter for Fjordens Dag.
Sammen med frivillige lokalhistoriske foreninger, formidles en aktiv og levende historiefortælling.

MILJØ & BÆREDYGTIGHED
Fjordens Dag stræber efter at være en aktiv medspiller i oplysning og viden om miljøets fremtid. Marius Pedersen, Fynsværket og Odense Renovation er alle virksomheder der ser affald som en ressource, de deltager som aktører på Fjordens Dag.

MOTION & SUNDHED
Siden 2004, har Fjordens Dag sat den sunde livsstil på dagsordenen, som en del af vores naturbrug. Her arbejdes for et mere aktivt liv i fjordområderne, som kan støtte en sundere livsstil, både fysisk og psykisk.

THE DAY OF THE FIORD

is Denmark’s biggest nature focused event. Taking place every year at the second Sunday in September – in 2017 it will thereby take place at the 10th of September.

The first time the Day of the Fiord took place was in 1991 around Odense Fiord. Since then the event has grown, with more activity areas as well as the event now also incorporates Kerteminde Fiord.

At the Day of the Fiord a long range of institutions, organizations, schools, companies and private groups attends, all of them offering different experiences, involving nature, the outdoors, environment, culture or general health and wellbeing. You can experience them at the activity areas around both Fiords.

Day of the Fiord is known for its open workshops and huge amount of activities, open for everyone. Every year somewhere in between 30.000 and 50.000 people from the local area, all the way to the rest of the country and international guests, utilize this opportunity.

Day of the Fiord exists in a broad cooperation in between Kerteminde, Nordfyns and Odense municipality as well as Danish nature agency and more than 150 institutions and organizations. Economically the event is non-profit based, supported by the involved municipalities and a range of local and national sponsors.

The idea behind Day of the Fiord has since its origin spread like rings in the water – thereby creating likewise initiatives in the rest of Denmark as well as internationally – some of such is the EcoDance in Russia and “The Natures Day” in Denmark.