Alle foreninger, institutioner, skoler, grupper og enkeltpersoner, der har noget på hjertet inden for natur, miljø, kulturhistorie eller sundhed er velkomne på Fjordens Dag. Det er gratis at deltage på Fjordens Dag. Der er gratis teltplads, el og vand ved de enkelte aktivitetssteder. Kontakt det aktivitetssted du er interesseret i, hvis du vil høre mere om stedets faciliteter. Fjordens Dags sekretariat forventer at aktører, der deltager i arrangementet har stande, der på en eller anden måde involverer de besøgende således, at de gennem aktiv deltagelse enten får ny viden eller en sjov oplevelse.

Det forventes at:

 • Standen involverer de besøgende evt. via ”learning by doing”
 • Der formidles indenfor de fire temaer for Fjordens Dag: natur, miljø, kulturhistorie og sundhed
 • Der er aktiviteter for både børn og voksne
 • Standen bliver gjort spændende og vedkommende for den besøgende
 • Evt. kommercielt salg aftales med lokalkoordinatoren det enkelte sted. Dog skal det generelt være nedtonet så meget, at det ikke bliver det primære ved standen
 • Uddeling af foldere mm. er en sekundær del af standen

Ovenstående forventninger bygger på en brugerundersøgelse gennemført i 2013 samt tilbagemeldinger fra besøgende. Fjordens Dag vil meget gerne kunne imødekomme og indfri det besøgende publikums ønsker om at blive tilbudt flere stande, hvor ”learning by doing” er et bærende element i formidlingen af ny viden. Denne form gør det nemmere at få folk i tale uden at virke belærende. Samtidig husker de nemmere det budskab, man gerne vil have frem hvis de har haft kroppen/hænderne med i oplevelsen. Fjordens Dags koordinationsudvalg mener, at disse krav er rimelige, da der stilles telt m.m. gratis til rådighed for den enkelte aktør.

Deltagerinddragelse og fangende formidling kan eksempelvis opnås ved:

 • At man tænker standen ind i en sammenhæng, hvor fjordene er omdrejningspunkt for aktivitet både på dagen og resten af året
 • At man evt. går sammen med andre aktører om at lave en stand. Det kunne som eksempel være Hjerteforeningen, der gik sammen med Orienteringsløberne omkring en aktivitet. Begge ville få noget ud af et sådan kompagniskab.
 • At standen udsmykkes og gøres levende. Dette vil tiltrække opmærksomhed
 • At man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle til andre
 • At aktiverer børnene. Derefter kan man som regel få forældrene i tale

Klausul vedr. afbud

Hvis man som aktør melder afbud senere end 14 dage før Fjordens Dag, eller udebliver fra arrangementet på trods af aftale om deltagelse, forbeholder Fjordens Dag sig ret til at opkræve et gebyr. Gebyret vil være på 500 kr., og vil gå til delvis dækning af udgifter.