Sikkerhed ved sejlads i kano, kajak og SUP

Bekendtgørelsen om sejlads med elever i små fartøjer (kano, kajak, SUP, joller osv.) er ændret pr 3. marts 2015. Ændringerne er få, men betydningsfulde for sejlads med mindre grupper.

Det er nu muligt for en enkelt lærer/pædagog kan tage af sted i kano/kajak med en mindre gruppe elever. I UngVest har vi valgt at forholde os til de rammer for normering, der er gældende i de organisationer der arbejder med kano og kajak: DGI, Dansk Kano- og Kajakforbund, Havkajaksamrådet og Kanosamrådet.

Antal medarbejdere pr deltager
Reglerne for bemanding i UngVest er: Bemandingen består af en sejladsansvarlig som lever op til kravene om uddannelse [Link, sikkerhedsinstruks pkt. 6]. For havkajak og SUP skal der herudover pr 8 deltagere være en ekstra medarbejder som har erfaring med sejlads i det pågældende fartøj. For kano skal der, ud over den sejladsansvarlige, være en ekstra medarbejder som har erfaring med kanosejlads, hvis der er mere end 6 kanoer/12 deltagere. Ved over 12 kanoer/24 deltagere skal der være yderligere en ekstra medarbejder.

Hvor må man sejle?
Vi har valgt at bruge betegnelserne ”Sejlads i meget beskyttet farvand” og ”Sejlads i andre områder[Link, se bilag 2 & 3 nederst i instruksen]. For beskyttet farvand er kravet at den sejladsansvarlige som minimum er uddannet med et ”Endags sikkerhedskursus i kano eller kajak[link]. For andre områder er kravet en anderkendt instruktøruddannelse i det pågældende fartøj.

Hvornår må man sejle?
Odense kommune har tegnet en passageransvarsforsikring som dækker skader der opstår i forbindelse med sejlads med elever. Forsikringen er gældende fra og med uge 14 og til og med uge 42. Uden for dette tidsrum er det ikke tilladt at sejle. Desuden er det et krav at vandtemperaturen er minimum 10 grader.

Forældreaccept
Ved sejlads i UngVest-regi er der krav om forældreaccept [link – Orienterings- og underskriftsdokument] Forældrene skal give deres samtykke til at barnet må deltage i sejladsen, samt evt. bekræfte at barnet kan svømme.

Svømmevest eller redningsvest?
Svømmeveste må kun anvendes hvis deltageren kan svømme, og der samtidig er et følgefartøj i umiddelbar nærhed. Et følgefartøj kan dog være en kano eller kajak med besætning (lærer/pædagog/medarbejder/…). Hvis dette ikke kan overholdes skal der anvendes redningsvest.

Uddannelse
UngVest og GrejbankFyn laver sikkerhedskurser i kano og kajak [link til kurser].

Bekendtgørelse om besætningsfastsættelse…
Link til bekendtgørelsen [link].

Sikkerhedsinstruks
Link til UngVests generelle sikkerhedsinstruks [link]

Spørgsmål
Spørgsmål vedr. sejladssikkerhed kan stilles til friluftsmedarbejder i GrejbankFyn Vagn Adler Sørensen vagas@odense.dk / 30601962