SPONSORFORDELE 

Med Fjordens Dag som markedsførings-platform, bliver I, som sponsor, eksponeret overfor et bredt udsnit af befolkningen, i Odense, Nordfyns og Kerteminde Kommuner samt på hele Fyn.

BLIV SPONSOR FOR FJORDENS DAG
I kan vælge at nøjes med en basis sponsoraftale eller vi kan lave et udvidet sponsorat:

BASIS SPONSORAT Kr. 5.000:
• Jeres virksomheds logo, navn og link på vores hjemmesides forside.

• Jeres virksomheds logo og navn på vores trykte program (oplag 25.0000 stk. som uddeles til skoler, børnehaver, biblioteker, turistbureauer m.m.).

• Jeres virksomheds logo og navn i vores rapport, som udsendes til alle samarbejdspartnere ved årets udgang.

• I kan benytte Fjordens Dags logo på egen hjemmeside og derved vise jeres støtte til eventen.

• I får jeres virksomheds navn på årets PR-plakat.

UDVIDET SPONSORAT:
Mangler I inspiration til en anderledes sommerudflugt eller arrangement for kunder eller forretningsforbindelser?
Fjordens Dag råder over medarbejdere med specielle kompetencer indenfor naturområdet og kan derfor tilbyde et udvidet sponsorat, hvor vi lægger ekstra ydelser oven i basisaftalen, mod en forhøjelse af sponsorbeløbet. Ydelser og sponsoratets størrelse tilpasses individuelt, alt efter jeres ønsker og behov – det kunne være en eller flere af følgende:

– naturarrangement med naturvejleder tilpasset jeres ønsker
– workshop omkring madlavning over bål med anvendelse af naturens urter
– adventure arrangement med mountainbike, kano, kajak

Derudover kan vi tilbyde eksponering på Fjordens Dag i form af beachflag, standplads, roll ups o.l.

Det er også muligt at støtte specifikke aktiviteter, som f.eks. trykning af program eller medieeksponering.
Man kan også støtte med naturalier, her kunne det f.eks. være præmier til konkurrencer. Det er kun fantasien der sætter grænser.
Download vores folder om sponsorsamarbejde 2017 og få svar på eventuelle spørgsmål.
Ellers er I meget velkommen til at kontakte os på tlf: 63756808 eller fjordensdag@fjordensdag.dk

Fjordens Dag har eksisteret siden 1991 og er et af Danmarks største kulturelle naturarrangementer. Hvert år 2. søndag i september tager 30-50.000 børn og voksne til arrangementet, der afholdes på 4 store lokaliteter og en række udflugtsmål omkring fjordene i Odense, Kerteminde og Nordfyns Kommuner. Arrangementet fungerer som et mødested for interesseorganisationer, foreninger, institutioner, det professionelle erhvervsliv og den almene befolkning. Hvert år stiller over 150 frivillige organisationer og foreninger op for at give de mange besøgende gratis oplevelser i det fri og formidle om tiltag inden for natur, miljø, kulturhistorie og sundhed. Målet er at inspirere folk til at bruge naturen til sport, leg, friluftsliv, sundhedsfremmende aktiviteter og kulturture. Håbet er, at glæden ved at bruge naturen også giver lyst til at passe på den. Med et sponsorat for Fjordens Dag kan din virksomhed være med til at føre håbet ud i livet. Til gengæld lover vi, at du får god værdi for pengene.

SAMARBEJDSPARTNERE

 
Odense kommune
Nordfyns kommune
Kerteminde kommune

SPONSORER

Præmiesponsorer