Ordensregler for brug af Naturskolen

NATURSKOLEN SKAL EFTERLADES I SAMME STAND SOM VED ANKOMST
Ved forsømmelser / hærværk hæfter lejerne for udbedring af fejl og mangler. Derfor bør brugerne for deres egen skyld så snart, man måtte konstatere fejl, mangler eller uregelmæssigheder underrette Naturskolens personale herom, gerne skipper på Lunden (evt. på vej tilbage).

Tlf. numre findes på kontrakten samt på Naturskolens opslagstavle i køkkenet.

INDEN AFREJSE SKAL MAN SØRGE FOR
– at alle brugte genstande, apparater og køkkenservice etc. er rengjorte og sat på plads
– at gulvene i de rum, man har benyttet, er fejet og evt. vasket.
– at toiletter skal være rengjorte
– at borde og stole er sat på plads
– at alle døre og vinduer er behørigt lukkede
– at lyset er slukket i alle rum samt dørlamper (hoveddør, laboratoriedør, bryggersdør)
– at alle yderdøre er aflåsede (hoveddør, laboratoriedør, bryggersdør)
– at de udleverede nøgler bliver afleveret til færgemanden ved retursejladsen.

HVIS MAN HAR OVERNATTET PÅ SKOLEN
– gulve i køkken og soverum skal fejes / vaskes
– toiletter skal være rengjorte
– affald skal bringes med tilbage i sorte affaldssække (findes under køkkenbordet). Der er opstillet en affaldscontainer bag toiletbygningen på Klintbjerg Havn. Nøglen til containeren fås ved færgemanden på returen.

UDENDØRS FACILITETER
Arbejdsborde med vaske i rustfrit stål med vand, stor grill, bålplads samt brænde, som må hentes i skoven ved fugletårnet. Tag kun træ som ligger ned og som er dødt. Der er trækvogne og trillebør til jeres rådighed. Desuden en fastmonteret ruse på molen, som gerne må bruges (spørg Naturvejlederen). Til rengøring af udstyr findes på terrassen en udendørs vandhane med slange. De to store transportvognene til og fra færgen skal begge være placeret på molehovedet ved afrejse.

HESTESTALDEN
Den gamle Hestestald har både et ’kniv- og fuglekasseværksted’.
Den ’permanente’ udstilling er også her. Naturvejlederen kan fortælle nærmere om denne mulighed.

MØDETIDSPUNKTER

  • Man skal møde 15 min. før færgeafgang.
  • Der er ikke toiletter ombord på færgen. Overfarten tager 3 minutter.
  • Der forefindes bagagevogne på Vigelsø. Husk at børn og lærere selv bærer bagagen, så pak let. Se vores pakkeliste.
  • Nøgle håndteres af færgemand. tlf. til Niels der sejler Lunden 23 23 84 53 (Benyttes ved forsinkelse, al booking af færge skal foregå gennem bookingsystemet)
  • På hjemrejsedagen skal man være ude af Naturskolen senest kl. 10, hvis man vil undgå betaling for det følgende døgn.
  • Naturvejleder kontaktes senest 14 dage før afgang, for aftale om fagligt indhold.

Naturskolen Vigelsø ønsker jer, et godt ophold